Elk jaar komt Sinterklaas in Nederland aan en natuurlijk brengt hij dan ook een bezoek aan Hilversum. Tegenwoordig heeft de Sint zijn slaapkamer in het Oude Raadhuis. Ook vroeger was het gebouw al belangrijk voor de Goedheiligman. Zo is op onderstaande foto’s te zien hoe Sint Nicolaas in de jaren 1959 en 1960 op het bordes van het Oude Raadhuis hartelijk welkom werd geheten. In 1959 waren daarbij zelfs drie lama’s van de partij. Een jaar later waren het drie ezels die de Sint mede-verwelkomden.