De geschiedenis van de Nederlandse omroep voor het buitenland begint op 11 maart 1927 met uitzendingen naar Nederlands Indië door de korte golfzender. Op de avond van 31 maart 1927 boekt de zender een publicitair succes: Koningin Wilhelmina spreekt via de PCJJ de luisteraars in de koloniën toe.

In april 1940 biedt de minister de Tweede Kamer een wetsontwerp aan: een blauwdruk voor een nieuwe Wereldomroep. Dan breekt de oorlog uit. De Nederlandse regering besluit tot de oprichting van ‘Radio Oranje’ in Londen en de BBC stelt zendtijd en faciliteiten beschikbaar.

Terwijl de programma’s van Radio Oranje een steeds voornamere plaats innemen in bezet Nederland, denkt programmaleider Henk van den Broek aan de toekomst. Bij Koninklijk Besluit van 17 september 1944 wordt bepaald dat de radio in handen komt van de minister van Algemene Zaken, die vervolgens de verzorging van de uitzendingen zou opdragen aan de sub-sectie Radio van het militair gezag. Van den Broek, inmiddels kapitein, reist af naar bevrijd Eindhoven en start op 3 oktober 1944 de uitzendingen van ‘Radio Herrijzend Nederland’.

Op 24 mei 1945 werd het ‘Wereldprogramma’ voor Nederlanders in het buitenland, van voor de oorlog met hulp van de BBC hervat. Twee jaar later, op 15 april 1947, werd besloten tot de oprichting van de Stichting Radio Nederland Wereldomroep. Doelstelling van de radiozender was “Het samenstellen en voorbereiden van radioprogramma’s die bestemd zijn om buiten de landsgrenzen te worden ontvangen.”

Gedurende de jaren ’50 breidt de Wereldomroep haar bereik gestaag uit naar landen als Zuid-Afrika, Brazilië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Met name de ‘Groetenafdeling’ van de zender was in deze periode zeer populair, aangezien dit veel goedkoper was dan bellen naar het thuisfront.

Vanaf de jaren ’60 kwam de nadruk bij de zender echter steeds meer op de nieuws- en actualiteitenrubrieken te liggen. Onmiddellijk na de oplevering van het nieuwe pand kampte de Wereldomroep met ruimtegebrek. Het nieuwe onderkomen was oorspronkelijk groter ontworpen maar wegens geldgebrek niet helemaal gebouwd. Het zou nog twintig jaar duren eer het resterende deel van het oorspronkelijk ontwerp werd gerealiseerd. De beide architecten waren toen al overleden maar het bureau bestond nog en de uitbreiding werd in de oorspronkelijk stijl uitgevoerd.

In 2012 werd de Wereldomroep als uitzendorganisatie opgeheven.