Architect in Hilversum

Nico Andriessen

Nicolaas Ignatius Maria ( Nico ) Andriessen werd geboren op 27 mei 1892 in Hilversum in een Rooms-katholieke architectenfamilie. Hij was het jongste kind van Geertruida Hendrica Calis en Piet Andriessen die samen nog twee zonen en twee dochters hadden. Vader Piet Andriessen was gemeentearchitect van Hilversum van 1888 tot 1914 en werd opgevolgd door architect Willem Marinus Dudok, die een grote invloed zou hebben op het werk van Nico Andriessen.

Er is nog niet veel gepubliceerd over het werk van Andriessen. Zijn archief is verloren gegaan en publicaties van zijn hand zijn niet bekend.
Andriessen volgde zijn opleiding aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs in Amsterdam. In 1910 ontving hij een Acte van bekwaamheid Middelbaar Onderwijs in rechtlijnig tekenen en bouwkundig tekenen aan scholen voor opleiding van technici. In 1914 tot 1915 werkte hij enkele jaren als opzichtertekenaar bij de afdeling Publieke Werken in Amsterdam. In 1916 volgde nog een acte, maar dan met de bevoegdheid voor allerlei soorten scholen.

Via mondelinge overlevering wordt verteld dat Nico zijn opleiding tot architect kreeg bij H.P Berlage. In een publicatie over de school de Wilge(vm. Gertrudisschool), die hij ontwierp in 1929, staat vermeldt dat hij samen met A.J. Kropholler bij Berlage in de leer was. Invloeden van Berlage en de Amsterdamse School zijn in de scholen en villa’s van Andriessen goed te zien.
In 1919 wordt in het Vakblad voor de Bouwambachten vermeld dat N.I.M. Andriessen en J. van der Hurk sinds 1 maart 1919 vennoten zijn van het architectenbureau Nic. Andriessen & Johs van der Hurk. Aangenomen mag worden dat zijn bureau in dat jaar is opgericht.

Ontwerpen van deze architect in Hilversum

Sint-Josephkerk2021-03-14T15:38:29+01:00
Internationale School (ATC)2023-10-22T00:42:38+02:00