HILVERSUM

Sint-Josephkerk

Geschiedenis

Sint-Josephkerk

De Sint-Josephkerk is een prachtig voorbeeld hoe een gebouw een nieuw leven kan krijgen. Architectenbureau Jonkman Klinkhamer verbouwde de voormalige rooms-katholieke kerk aan de Pelikaanstraat tot een woongebouw met eenendertig appartementen. De architecten lieten het buitenaanzicht van de kerk zo veel mogelijk intact. Ook van het interieur bleef veel behouden. Op de muur van sommige appartementen tref je nog een beeltenis uit de kruiswegstatie die vroeger het schip van de kerk sierde. 

Bouwgeschiedenis
De Sint-Josephkerk verrees in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het was crisistijd, zodat er weinig geld beschikbaar was. De energieke bouwpastoor Leonardus Joannes de Wit wist echter met de centen, stuivers en dubbeltjes die de ‘gewone arbeiders’ in de wijk bij elkaar brachten, het geld voor de bouw bij elkaar te brengen. De opdracht voor het ontwerp ging naar architect Nico Andriessen, die al vele gebouwen voor rooms-katholieke instellingen in Hilversum op zijn naam had staan. Hij ontwierp het godshuis in gele baksteen in de stijl van de Delftse school. Omdat de kerk midden in de arbeidersbuurt verrees, kreeg hij de naam van de patroon van de werklieden, Sint-Joseph. Aanvankelijk wilde De Wit naast de kerk een school bouwen. Maar dat ging niet door. De inspecteur van het lager onderwijs vond de plek dicht bij de spoorlijn te gevaarlijk. In 1936 vond de plechtige inzegening plaats van de kerk. Helaas was het pastoor De Wit niet gegeven zijn levenswerk te aanschouwen. Nog voor de eerstesteenlegging werd hij na de mis in de sacristie onwel en overleed spoedig daarna.

Transformatie
Vanwege het teruglopende kerkbezoek vond in september 1994 de laatste eucharistieviering plaats in de Sint-Josephkerk. De parochie fuseerde met die van de Heilig-Hartkerk. Het jaar daarop verkocht de parochie het gebouw aan de woningbouwvereniging Dudok. Die verbouwde de kerk tot het huidige appartementengebouw. Van de eenendertig woningen worden er zestien verhuurd, vijftien zijn er eigendom van de bewoners. Het was het eerste project in zijn soort in Hilversum. Zowel de kerk als de 21 arbeiderswoningen van de naastgelegen Veenshof, eveneens ontworpen door Andriessen, zijn rijksmonument.

Mariakapel
De kerk staat aan de Pelikaanstraat. Dat inspireerde Andriessen bij het ontwerp van de doopkapel. Die kapel, links van de ingang, gaf hij de vorm van een vogelkop met ogen en een snavel.

 

Bijzonderheden

Gemeentelijk Monument

Sint-Josephkerk

  • Bouwjaar: 1936

  • Opdrachtgever: Rooms Katholieke kerk

  • Architect: Nico Andriessen

  • Stroming: Delftse school, onderdeel Veenshof

  • Pelikaanstraat 32,
    Hilversum

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Deel dit monument

Foto’s

Verhalen