HILVERSUM

Muziekcentrum van de Omroep

Geschiedenis

Hoog van de toren blazen

Tegenwoordig heet het Muziekcentrum van de Omroep, of kortweg MCO en je moet er wel naar zoeken tussen de lommerrijk gelegen villa’s tegen de wijk Trompenberg. Maar in 1930 was er ruimte genoeg om het te bouwen.

De Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs, de VARA, was twee jaar eerder in zo’n villa getrokken aan de Heuvellaan en had ambitieuze plannen met radio.

De vereniging bestond vijf jaar en telde toen honderdduizend leden. Daar hoort natuurlijk een studio bij. Dus verrees naast de villa de allereerste radiostudio van Nederland.

Van VARA-studio tot Muziekcentrum van de Omroep

De aanbouw van een heuse radiostudio, 1931, werd volledig bekostigd door leden met de actie ‘Geef ons uw kwartje’. Voor de opening van deze studio trokken meer dan 125.000 trotse leden in optocht langs de studio, de oudste studio in Nederland die voor radiodoeleinden werd gebouwd.

De omroepvereniging kreeg toen een grote en kleine radiostudio met een toren. Als je voor de ingang staat, is dit het linkerdeel; het deel met de dubbel geknikte kap en de grote ranke toren. De stijl is een voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Het gebouw leek een beetje op een boerenschuur, want de architecten Eibrink en Snellebrand ontwierpen een hoge ruimte met een geknikt dak. Maar dat had een reden. Zo ontstond een hele goede akoestiek. Wel belangrijk voor een radiostudio waar muziek gemaakt wordt.

De toren is een verhaal op zich. Waarom en waarvoor? Wie het weet mag het zeggen! Uit beige geëmailleerde bakstenen opgetrokken. Een open trap naar een bordes met vlaggenmast en binnenin de schoorsteen. De stijl wordt constructivistisch genoemd. Wellicht toentertijd een goed imago voor een socialistische omroepvereniging. De radiogids van 1932 schreef lovend over de stijlvolle, monumentale bouw met de streng zakelijke en krachtig sobere uitvoering. De schrijver vond het een “waardige huisvesting voor de jonge, sterke Arbeidersomroep”.

In de jaren ’50, ’60 en ’90 van de vorige eeuw volgden verschillende uitbreidingen en werd onder andere een uitwaaierende concertzaal (Studio 1) toegevoegd en in de jaren ’90 een nog grotere concertstudio (Studio 5, de vaste repetitie- en opnamestudio van het Radio Filharmonisch Orkest). In totaal kent het complex 11 studio’s en verschillende kleinere ruimtes.

Begin jaren ’90 vertrok de VARA naar het Media Park en werden de radio-ensembles, die dringend behoefte hadden aan eigen repetitie- en opnamefaciliteiten, hier gehuisvest. Het Muziekcentrum van de Omroep was geboren.

Nu geeft de stijl Het Nieuwe Bouwen niet de garantie voor eeuwig behoud. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I is vastgelegd dat het MCO op 1 januari 2015 zou worden afgeschaft. Daartoe zou de jaarlijkse overheidssubsidie van 31 miljoen euro aan het MCO stapsgewijs worden afgebouwd. Met ingang van 2015 zou het MCO niet meer door de overheid worden gesubsidieerd. Maar begin december 2010 maakte het kabinet Rutte toch ineens bekend dat afschaffing van het MCO niet meer werd beoogd. Reden hiervoor was het grote protest uit de samenleving evenals het inzicht dat de programmering van livemuziek een belangrijke taak is van de omroep. Maar toch blijft de toekomst van deze bijzondere studio onzeker. Het MCO zal zijn hoge toren nog goed kunnen gebruiken; om goed vanaf te blazen.

Dat doet het met de huidige spelers; het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en het Metropole Orkest.

Bijzonderheden

Rijksmonument

Gemeentelijk Monument

MCO

Muziekcentrum van de omroep - voorgevel
  • Bouwjaar: 1932

  • Opdrachtgever: Vara

  • Architect(en): E. Eibink en J.A. Snellebrand

  • Stroming: Industrieel

  • Heuvellaan 33
    1217 JL Hilversum

  • Extra:

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Deel dit monument

Foto’s

Verhalen