HILVERSUM

Internationale School (ATC)

Geschiedenis

Van R.K. HBS tot ATC, van ATC tot Alberdingk Thijm Scholen

In 1921 kreeg Hilversum haar eerste katholieke Hogere Burgerschool, die werd ondergebracht in een negentiende-eeuwse villa aan de Emmastraat, nummer 56. Enkele jaren daarvoor was het na een lange politieke twist -de schoolstrijd- met de onderwijspacificatie van 1917 wettelijk mogelijk geworden om bijzondere, en dus ook katholieke scholen, met financiering uit publieke middelen te stichten. De katholieke minderheid in Nederland maakte daarvan volop gebruik – ook in Hilversum. Het doel was de emancipatie van het katholieke volksdeel te bevorderen. De villa werd door de katholieke kerkbesturen gekocht van Jonk- heer J. Hora Siccama van de Harkstede en zij verhuurden het voor 5400 gulden per jaar aan de nieuwopgerichte ‘Stichting R.K.Lyceumvoor ‘t Gooi’.

Brand

De H.B.S. was in eerste instantie bedoeld voor jongens, die afkomstig waren uit de middenstand en de arbeidersklasse en had aanvankelijk 36 leerlingen. Het leerlingenaantal groeide snel en al in 1922 moest er worden uitgebreid. Vanaf 1924 liet de school ook meisjes toe en het leerlingenaantal groeide. Naar ontwerp van architect A.H. Wegerif (1888 – 1963 ) werd in de achter- tuin van de villa een fors houten gebouw neergezet voor acht lokalen en een gymnastieklokaal. Een jaar later werd een houten verbindingsgang gemaakt tussen de villa en de achtergelegen nieuwbouw. In januari 1931 brandde het gymnastiekgebouw uit en omdat de houtbouw niet voor dergelijke calamiteiten was verzekerd, verkeerde de school in zwaar weer. Ondanks de economische crisis van de jaren dertig en de eigen financiële problemen heeft het Bestuur toch geld bijeen weten te brengen voor nieuwbouw van twee lokalen. Voor het ontwerp tekende de Hilversumse architect Nico Andriessen. Het was een eenvoudig gebouwtje met een door pannen gedekte schildkap, opgetrokken op de fundamenten van het afgebrande gymnastieklokaal.

Tweede Wereldoorlog

In de Tweede Wereldoorlog, toen het gebouw door de Duitse bezetter werd gevorderd, werden leerlingen en leraren elders ondergebracht, bijvoorbeeld in de Heilig Hartparochie. Toen de school in 1946 haar eigen gebouw weer in gebruik nam, was het leerlingenaantal gegroeid en werd bovendien een gymnasiumafdeling geopend. De school heette vanaf dat moment R.K. Lyceum. In 1954 werd een middelbare meisjesschool toegevoegd en de verdere groei  van de school zorgde ervoor dat extra lesruimte moest worden gezocht: Een nieuw aangebouwde vleugel, de tot leslokaal omgebouwde kapel, de “Villa Cecilia” naast de school op de Emmastraat werd voor lessen in gebruik genomen.

De mammoetwet van 1968 hervormde het onderwijs, dat vanaf nu werd ingedeeld in gymnasium, vwo, havo en mavo, dat laatste na een fusie met de St. Catharinamavo. Leerlingenaantallen bleven groeien en nieuwe noodlokalen met de naam “oranjebouw” boden niet voldoende soelaas. Daarom werd begonnen met de bouw van wéér een nieuwe locatie, het schoolgebouw aan het Laapersveld, waar vanaf 1975 de onderbouw gehuisvest werd. Het jaar daarna bereikte de school met 2400 leerlingen en 15 brugklassen haar grootste omvang. In de loop der jaren daalde dat aantal leerlingen weer. De bovenbouw leerlingen verhuisden naar Laapersveld en de groeiende stroom internationale leerlingen op Emmastraat 58, konden nu hun intrek nemen in het monumentale pand van Emmastraat 56.

Bijzonderheden

Gemeentelijk Monument

Internationale School

  • Bouwjaar: 1921

  • Opdrachtgever:

  • Architect: N. Andriessen

  • Stroming:

  • Emmastraat 56
    1213 AL Hilversum

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Deel dit monument

Foto’s

Verhalen