HILVERSUM

Godelindeschool

Geschiedenis

In 1901 werd de Godelindeschool in Hilversum opgericht als Middelbare Meisjesschool met zesjarige cursus door Jonkvrouw Baronesse Mulert van de Leemcüle. De school met internaat werd gehuisvest in een grote villa met uitgestrekte tuin aan de Godelindeweg 16. Hieraan heeft de school waarschijnlijk ook haar naam te danken.
Tevens werd als onderbouw een lagere school voor jongens en meisjes en een Fröbelklas (kleuterklas) aan de Godelindeschool verbonden. In 1904 betrokken beide scholen het door de Hilversumse architect Hanrath ontworpen gebouw aan de Mozartlaan. Het internaat bleef aan de Godelindeweg gevestigd.

In 1913, toen freule Mulert haar taak als directrice van de MMS neerlegde, werd door een aantal bekende Hilversummers de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Godelindeschool opgericht. Het gebouw aan de Mozartlaan werd eerst gehuurd en later gekocht van de vorig eigenaressen, terwijl het internaat werd opgeheven.

Schoolvereniging

In 1925 werd de Godelinde Schoolvereniging opgericht, die eerst drie jaar het pand aan de Mozartlaan huurde, om het in 1928 van de in liquidatie verkerende Maatschappij voor fl. 47.000 aan te kopen. In de koopakte werd ondermeer vermeld: “….op het terrein en in hetgeen daarop zal worden gebouwd mogen gene koffiehuizen, kapperijen, inrichtingen voor publieke vermakelijkheden, ziekenhuizen of dergelijk, werkplaatsen voor rustverstorende bedrijven worden daargesteld of uitgeoefend en daar, waar het hinder aan belendende eigendommen kan veroorzaken, mogen geen mestvaalten of verzamelingen van vuilnis worden aangelegd of gehouden…..”.
De leden van de vereniging waren – en zijn nog steeds – de ouders van de leerlingen.

Oorlogsjaren

In de oorlogsjaren heeft de school tot september 1944 kunnen doordraaien. Nadat het pand in de laatste oorlogsjaren door de Duitse bezetter gevorderd was, is men na de bevrijding het uitgewoonde gebouw gaan schoonmaken en opknappen.
In 1946 werd in het gebouw aan de Mozartlaan een particuliere kleuterklas gevestigd. De MMS werd in 1959 opgenomen in Het Nieuwe Lyceum aan de Witte Kruislaan. De vrijgekomen lokalen werden eerst nog door dit lyceum gehuurd en later door de Politieschool in Hilversum.

Inmiddels kwam de lagere school tot grote bloei. Met het in werking treden van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 werden kleuterschool en lagere school samengevoegd tot de huidige basisschool.

School in Villapark

Kenmerkende elementen van het schoolgebouw zijn het schoon baksteenmetselwerk, het kozijnhout, erkeruitbouwen op de begane grond, grote dakoversteken, roedeverdelingen en glas-in-lood in de vensters. De School is gelegen in een beeldbepalend historisch villapark. Het schoolgebouw sluit met zijn architectuur voorbeeldig aan bij de karakteristieken van de gebouwde omgeving. In 1919 en in 1928 werden twee uitbreidingen onder leiding van Hanrath en zijn zoon gerealiseerd. Deze uitbreidingen zijn geheel in de trant en op het stramien van de oorspronkelijke, voor het werk van Hanrath typerende architectuur, uitgevoerd. In 1973 werd op de begane grond een kleuterlokaal toegevoegd.

(bron (deels): schoolgids Godelindeschool)

Bijzonderheden

Gemeentelijk Monument

Godelindeschool

  • Bouwjaar: 1904

  • Opdrachtgever: baronesse N.E. Mulert van de Leemcüle en mej. G.J. Thomassen

  • Architect: Hanrath

  • Stroming: Classicisme, Engelse Landhuisstijl

  • Mozartlaan 6,
    1217 CN Hilversum

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Deel dit monument

Foto’s

Verhalen