In 1924 bestond Hilversum 500 jaar: tijd voor feest! Niemand minder dan koningin Wilhelmina en koningin Juliana reisden daarom op maandag 11 augustus af naar de jarige gemeente. De plechtigheden vonden plaats in het Raadhuis. De raadzaal was versierd met asters, gladiolen en dahlia’s en ‘een keur van Perzische tapijten [hadden] de vrij kille en onaanzienlijke zaal omgetooverd in een warmtonig en stemmig milieu’, noteerde De Gooi- en Eemlander

Na toespraken van burgemeester P.J. Reymer en koningin Wilhelmina was het tijd voor een defilé, dat werd afgenomen op het bordes van het Raadhuis. De koningin toonde zich met name verheugd over het feit dat het sportleven in Hilversum zo’n belangrijke rol had gekregen, omdat ‘sport en lichaamsoefeningen de gezondheid van geest en lichaam bevorderen’. Na thee te hebben gedronken in de raadzaal, werd het koninklijk bezoek afgerond met een ommegang door Hilversum. Er stonden talloze inwoners langs de weg. ’s Avonds werd de feestdag afgesloten op de Kerkbrink met optredens van fanfare en harmonie en met vreugdevuren en vuurpijlen.

Zo ging 11 augustus 1924 de geschiedenisboeken in als ‘de blijde dag waarop voor het eerst een regeerend Vorst uit het Huis van Oranje een officieel bezoek aan deze gemeente bracht’, aldus een trotse burgemeester Reymer.