In 1969 kreeg het Goois Museum toestemming om te verhuizen naar de Vaartweg, omdat er sprake van was dat het Oude Raadhuis gesloopt zou worden. Voor het zover was, werd op 7 november 1969 nog een nieuwe tentoonstelling geopend: ‘De kern van de zaak’.