FAQ items aan het laden...
Home2020-06-04T17:38:25+02:00

Kennis, inspiratie & activiteiten

Deze maand uitgelicht

Monumenten en hun ambassadeurs:
verhalen over Werf 35 en over Dudok

Grand Hotel Gooiland2020-06-05T10:05:41+02:00
Grafheuvels de 7 Bergjes2020-06-04T17:57:29+02:00
Werf352020-06-04T17:52:44+02:00
Stadstuin de Hof2020-06-04T17:54:19+02:00
Muziekcentrum van de Omroep2020-06-04T17:56:30+02:00
Volkswoningbouw Bloemenbuurt | Hilversum2020-06-04T17:51:48+02:00
Bovenleidingportalen Spoorlijn Hilversum-Utrecht2020-06-04T18:00:19+02:00
Pompgemaal2020-06-04T17:55:56+02:00
Fabritiusschool2020-06-04T17:59:41+02:00
Ontdek Alle Monumenten

Hilversum

Stad van media en monumenten
Ontdek de verhalen van de stad

Het hooggelegen Gooi is een van de oudst bewoonde streken van Nederland. Prehistorische grafheuvels en vondsten uit de Hilversumcultuur getuigen daar nog van. Water verzamelde zich op de lager gelegen plaatsen, en dat werden drinkplaatsen voor het vee. De dorpen Hilversum, Laren, Blaricum en Bussum zijn rond die drinkplaatsen ontstaan. Door de arme zandgronden was er voornamelijk schapenhouderij.

In de 17e eeuw groeiden de weverijen sterk, en deze industrie bleef zich tot in de 20e eeuw uitbreiden. Het boerendorp groeide gestaag, maar werd in 1725 en 1766 geteisterd door branden die het dorp vrijwel vernietigden.

Terwijl rijke Amsterdammers zich al in de 17e eeuw in ‘s-Graveland vestigden, gebeurde dat in Hilversum pas na de aansluiting op het spoorwegnet in 1874. In 1882 werd de aanleg van de Gooische Stoomtram naar Laren, Naarden, Muiden en Amsterdam voltooid, die vanwege een aantal dodelijke ongevallen de naam de Gooise Moordenaar kreeg. De verbinding met Amsterdam werd opgeheven in 1939. De laatste tram in het Gooi reed in 1947.

De aanleg van bovengenoemde spoorweg bewerkstelligde dat vermogende families zich in Hilversum gingen vestigen. Door deze overwegend katholieke families  kreeg Hilversum langzamerhand een katholieke signatuur. Dat leidde tot de bouw van de grote neogotische Sint-Vituskerk voor 1.800 mensen, ontworpen door P.J.H. Cuypers, in 1892. Eind jaren zestig zou Hilversum acht parochiekerken tellen, waarvan er alweer twee gesloopt zijn, één in onbruik is en één verbouwd is tot appartementen.

Na de komst van de spoorweg groeide Hilversum heel snel, aanvankelijk door de groei van de textielsector (weverijen en aanverwante bedrijven) en de vestiging van tapijtfabrieken. In 1918 startte de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en daarna begonnen ook de experimentele radio-uitzendingen. Daarop volgde de vestiging van omroepen van alle gezindten. De televisie kwam aanvankelijk in Bussum terecht, maar de bouw van het Mediapark in Hilversum-Noord verzamelde alle omroepfuncties weer in Hilversum. Sinds het verdwijnen van de grotere industrie is de mediasector de grootste werkgever van Hilversum.

Bekijk de docu Hilversum van Schapendorp tot Mediastad

Architecten van een tuinstad

Heeft u mooie verhalen of documenten over monumenten in Hilversum?

Laat het ons weten!