FAQ items aan het laden...
Home2024-06-05T11:16:18+02:00

Kennis, inspiratie & activiteiten

Deze maand uitgelicht

Monumenten en hun ambassadeurs:
verhalen over 600 jaar Hilversum, Werf35, Beeld en Geluid en de televisietoren

Fabritiusschool2024-05-29T08:06:47+02:00
Pompgemaal2024-05-29T08:26:19+02:00
Bovenleidingportalen Spoorlijn Hilversum-Utrecht2024-05-29T08:27:33+02:00
Volkswoningbouw Bloemenbuurt | Hilversum2024-05-29T08:28:39+02:00
Muziekcentrum van de Omroep2024-06-24T20:33:11+02:00
Stadstuin de Hof2024-05-29T08:31:46+02:00
Werf352024-05-29T08:33:25+02:00

Hilversum

Stad van media en monumenten
Ontdek de verhalen van de stad

Het hooggelegen Gooi is een van de oudst bewoonde streken van Nederland. Prehistorische grafheuvels en vondsten uit de Hilversumcultuur getuigen daar nog van. Water verzamelde zich op de lager gelegen plaatsen, en dat werden drinkplaatsen voor het vee. De dorpen Hilversum, Laren, Blaricum en Bussum liggen aan de rand van de hooggelegen gronden. De brink in Laren is nog zo’n drinkplaats. Door de arme zandgronden was er voornamelijk schapenhouderij.

In de 17e eeuw groeiden de textielnijverheid sterk, en deze industrie bleef zich tot in de 20e eeuw uitbreiden. Het boerendorp groeide gestaag, maar werd in 1725 en 1766 geteisterd door grote branden die een deel van het dorp in de as legden.

Terwijl rijke Amsterdammers zich al in de 17e eeuw in ‘s-Graveland vestigden, gebeurde dat in Hilversum pas in het begin van de 19e eeuw. Na de aansluiting op het spoorwegnet in 1874 kwamen de forensen . In 1882 werd de aanleg van de Gooische Stoomtram van Amsterdam naar Muiden, Naarden, Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum voltooid, die vanwege een aantal dodelijke ongevallen de naam de Gooise Moordenaar kreeg. De verbinding met Amsterdam werd opgeheven in 1939. De laatste tram in het Gooi reed in 1947.

De aanleg van bovengenoemde spoorweg bewerkstelligde dat meer vermogende families zich in Hilversum gingen vestigen. Door de katholieke families  groeide de omvang en rijkdom van de Rooms Katholieke kerk. Dat leidde tot de bouw van de grote neogotische Sint-Vituskerk voor 1.800 mensen, ontworpen door P.J.H. Cuypers, in 1892. Eind jaren zestig zou Hilversum acht parochiekerken tellen, waarvan er alweer twee gesloopt zijn; één heeft een sportbestemming gekregen en één verbouwd is tot appartementen.

Na de komst van de spoorweg groeide Hilversum heel snel, aanvankelijk door de groei van de textielsector (tapijtweverijen en aanverwante bedrijven) maar daarnaast ook met vele andere fabrieken en verzorgende bedrijven. In 1918 startte de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek en daar begonnen in1923 de experimentele radio-uitzendingen. Daarop volgde de vestiging van omroepen van alle gezindten. De televisie kwam aanvankelijk in Bussum terecht, maar de bouw van het Mediapark in Hilversum-Noord verzamelde alle omroepfuncties weer in Hilversum. Sinds het verdwijnen van de grotere industrie is de mediasector de grootste werkgever van Hilversum.

Architecten van een tuinstad

Heeft u mooie verhalen of documenten over monumenten in Hilversum?

Ga naar de bovenkant